نوروز 1400 جاویدان ارسال رایگان سفارش آنلاین پرچم
سفارش بر اساس ابعاد مهر
سفارش بر اساس طرح مهر
قوانین و مقررات گروه جاویدان
مهر ژلاتینی
جدیدترین
 • جدیدترین
 • ویژه ها
 • بیشترین فروش ها

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4912

۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۴۴,۵۰۰ تومان
ابعاد مهر ۱۷×۴۵ میلی متر رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی نوع مهر اتوماتیک ژلاتینی شکل مهر مستطیل دارای درپوش بله تولیدکننده Trodat کشور مبدا برند اتریش

مهر ژلاتینی مستطیل Imprint 12

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان
ابعاد مهر ۱۷×۴۵ میلی متر رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی نوع مهر اتوماتیک ژلاتینی شکل مهر مستطیل دارای درپوش بله تولیدکننده Trodat کشور مبدا برند اتریش

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Colop Pocket Stamp Plus 20

۱۸۰,۰۰۰ تومان
ابعاد مهر ۱۳×۳۵ میلی متر
رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی
نوع مهر جیبی
شکل مهر مستطیل
دارای درپوش بله
تولیدکننده Colop
کشور مبدا برند اتریش

مهر ژلاتینی آنتی باکتریال مستطیل Shiny A-842

۱۵۰,۰۰۰ تومان
ابعاد مهر ۱۳×۳۵ میلی متر
رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی
نوع مهر اتوماتیک ژلاتینی
شکل مهر مستطیل
دارای درپوش بله
تولیدکننده Shiny
کشور مبدا برند تایوان

مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Colop Pocket Stamp Plus 20

۱۸۰,۰۰۰ تومان
ابعاد مهر ۱۳×۳۵ میلی متر
رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی
نوع مهر جیبی
شکل مهر مستطیل
دارای درپوش بله
تولیدکننده Colop
کشور مبدا برند اتریش

مهر ژلاتینی آنتی باکتریال مستطیل Shiny A-842

۱۵۰,۰۰۰ تومان
ابعاد مهر ۱۳×۳۵ میلی متر
رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی
نوع مهر اتوماتیک ژلاتینی
شکل مهر مستطیل
دارای درپوش بله
تولیدکننده Shiny
کشور مبدا برند تایوان

مهر ژلاتینی مستطیل Imprint 12

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان
ابعاد مهر ۱۷×۴۵ میلی متر رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی نوع مهر اتوماتیک ژلاتینی شکل مهر مستطیل دارای درپوش بله تولیدکننده Trodat کشور مبدا برند اتریش

مهر ژلاتینی مستطیل Trodat 4912

۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۴۴,۵۰۰ تومان
ابعاد مهر ۱۷×۴۵ میلی متر رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی نوع مهر اتوماتیک ژلاتینی شکل مهر مستطیل دارای درپوش بله تولیدکننده Trodat کشور مبدا برند اتریش
مهر لیزری
جدیدترین محصولات
 • جدیدترین محصولات
 • محصولات ویژه
 • محصولات پرفروش

مهر جیبی مستطیل Colop Stamp Mouse 30

رایگان
ابعاد مهر ۱۷×۴۵ میلی متر
رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی
نوع مهر جیبی
شکل مهر مستطیل
دارای درپوش بله
تولیدکننده Colop
کشور مبدا برند اتریش

مهر جیبی مستطیل Colop Stamp Mouse 20

۱۶۰,۰۰۰ تومان
ابعاد مهر ۱۳×۳۵ میلی متر
رنگ جوهر آبی
نوع مهر جیبی
شکل مهر مستطیل
دارای درپوش بله
تولیدکننده Colop
کشور مبدا برند اتریش

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS 30 Mouse

۳۰۰,۰۰۰ تومان
ابعاد مهر ۱۷×۴۵ میلی متر
رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی, نارنجی, بنفش, طلایی
نوع مهر جیبی
شکل مهر مستطیل
دارای درپوش بله
تولیدکننده Colop
کشور مبدا برند اتریش
 

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS 20 Pocket

۳۰۰,۰۰۰ تومان
ابعاد مهر ۱۳×۳۵ میلی متر
رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی, نارنجی, بنفش, طلایی
نوع مهر جیبی
شکل مهر مستطیل
دارای درپوش بله
تولیدکننده Colop
کشور مبدا برند اتریش

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS 20 Mouse

۲۸۰,۰۰۰ تومان
ابعاد مهر ۱۳×۳۵ میلی متر
رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی, نارنجی, بنفش, طلایی
نوع مهر جیبی
شکل مهر مستطیل
دارای درپوش بله
تولیدکننده Colop
کشور مبدا برند اتریش
 

مهر جیبی لیزری مستطیل Colop EOS 40 Pocket

رایگان
ابعاد مهر ۲۱×۵۵ میلی متر
رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی, نارنجی, بنفش, طلایی
نوع مهر جیبی
شکل مهر مستطیل
دارای درپوش بله
تولیدکننده Colop
کشور مبدا برند اتریش
مهر جیبی

  مهر جیبی ژلاتینی دایره Trodat 9330

  ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  ابعاد مهر دایره ۳۰ میلی متر
  رنگ جوهر آبی
  نوع مهر جیبی
  شکل مهر دایره
  دارای درپوش بله
  تولیدکننده Trodat
  کشور مبدا برند اتریش
   

  مهر جیبی ژلاتینی مربع Shiny S-Q42

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  ابعاد مهر ۴۰×۴۰ میلی متر
  رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی
  نوع مهر جیبی
  شکل مهر مربع
  دارای درپوش بله
  تولیدکننده Shiny
  کشور مبدا برند تایوان
   

  مهر جیبی ژلاتینی مربع Trodat 9425

  ۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷۱,۰۰۰ تومان
  ابعاد مهر ۲۵×۲۵ میلی متر
  رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی
  نوع مهر جیبی
  شکل مهر مربع
  دارای درپوش بله
  تولیدکننده Trodat
  کشور مبدا برند اتریش

  مهر جیبی ژلاتینی مربع Trodat 9430

  ۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱۵۷,۵۰۰ تومان
  ابعاد مهر ۳۰×۳۰ میلی متر
  رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی
  نوع مهر جیبی
  شکل مهر مربع
  دارای درپوش بله
  تولیدکننده Trodat
  کشور مبدا برند اتریش
   

  مهر جیبی ژلاتینی مربع Trodat 9440

  ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲,۵۰۰ تومان
  ابعاد مهر ۴۰×۴۰ میلی متر
  رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی
  نوع مهر جیبی
  شکل مهر مربع
  دارای درپوش بله
  تولیدکننده Trodat
  کشور مبدا برند اتریش

  مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Shiny S-722

  ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  ابعاد مهر ۱۳×۳۵ میلی متر
  رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی
  نوع مهر جیبی
  شکل مهر مستطیل
  دارای درپوش بله
  تولیدکننده Shiny
  کشور مبدا برند تایوان

  مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Shiny S-723

  ۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰ تومان
  ابعاد مهر ۱۷×۴۵ میلی متر
  رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی
  نوع مهر جیبی
  شکل مهر مستطیل
  دارای درپوش بله
  تولیدکننده Shiny
  کشور مبدا برند تایوان

  مهر جیبی ژلاتینی مستطیل Shiny S-724

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان ۱۸۴,۰۰۰ تومان
  ابعاد مهر ۲۱×۵۵ میلی متر
  رنگ جوهر آبی, قرمز, سبز, مشکی
  نوع مهر جیبی
  شکل مهر مستطیل
  دارای درپوش بله
  تولیدکننده Shiny
  کشور مبدا برند تایوان

  آخرین مطالب وبسایت

  با برند ما همراه باشید

  Trodat
  Sunny
  Smart
  Sirdas
  Shiny
  Mobi
  JustRite
  Faber Castell
  Colop