نمایش یک نتیجه

پایه پرچم تشریفات خورشیدی

624,000 تومان
پایه پرچم تشریفات خورشیدی پایه پرچم تشریفات این محصول شامل دو قسمت می باشد. قسمت اول پایه پرچم خورشیدی می

پایه پرچم*

انواع پایه پرچم

پایه پرچم تشریفات مدل پنجه شیری

به رنگ طلایی و در دو وزن 2.5 و 3.5 کیوگرمی تولید میگرددپنجه شیری دارای سه وجه به شکل پنجه شیر بوده و به رنگ نقره ای نیز قابل تولید می باشد. تشریفات پنجه شیری  از دو قسمت پایه و میله تشکیل میگردد و راس میله دارای قطعه ای گنبدی شکل و به رنگ طلایی و همرنگ پایه میباشد.میله توسط یک پیچ به پایه متصل گردیده و قابل استفاده میگردد. تشریفات دارای پیچ تنظیم ارتفاع  بر روی میله میباشند،این ویژگی امکان تنظیم ارتفاع را متناسب با فضای موجود فراهم مینماید.ارتفاع  تا  حدودآ 2.5 متر قابل افزایش میباشد.

 

 تشریفات مدل استیل

از یک سنگ دایره ای شکل و یک قالپاق استیل که بر روی سنگ قرار میگیرد به همراه یک عدد میله  که به پایه متصل میگردد تشکیل گردیده است. این پایه دارای وزنی معادل حدودآ پنج کیلوگرم میباشد و در عین سادگی دارای زیبایی چشم نوازی میباشد. این محصول از دو قسمت پایه و میله تشکیل میگردد و راس میله دارای قطعه ای گنبدی شکل و به رنگ نقره ای و همرنگ پایه میباشد.میله توسط یک پیچ به پایه متصل گردیده و قابل استفاده میگردد.پایه پرچم تشریفات استیل دارای پیچ تنظیم ارتفاع  بر روی میله میباشد،این ویژگی امکان تنظیم ارتفاع را متناسب با فضای موجود فراهم مینماید.ارتفاع پایه پرچم تا  حدودآ 2.5 متر قابل افزایش میباشد.

تشریفات گرد

به رنگ طلایی و دارای وزنی معادل حدودآ چهار کیلوگرم میباشد.پایه پرچم گرد طلایی از دو قسمت پایه و میله تشکیل میگردد.راس میله دارای قطعه ای گنبدی شکل و به رنگ طلایی و همرنگ پایه میباشد و میله توسط یک پیچ به پایه متصل گردیده و قابل استفاده میگردد. تشریفات گرد طلایی دارای پیچ تنظیم ارتفاع  بر روی میله میباشد،این ویژگی امکان تنظیم ارتفاع  را متناسب با فضای موجود فراهم مینماید.ارتفاع پایه پرچم تا  حدودآ 2.5 متر قابل افزایش میباشد.

 رومیزی استیل تک میله

از دو قسمت پایه و میله تشکیل گردیده است. به شکل دایره و دارای قطری معادل 12 سانتی متر و دارای رنگ نقره ای میباشد.میله در قسمت انتهای خود دارای رزوه بوده و به راحتی بر روی پایه پیچ میگردد. پس از نصب میله بر روی پایه، ارتفاع نهایی پایه پرچم معادل 42 سانتی متر میگردد.لازم به ذکر است که وزن استیل نسبت به  رومیزی سنگی کمتر میباشد.استیل تک میله مناسب جهت نصب انواع پرچم رومیزی بصورت ریشه دار و بدون ریشه و همچنین  پرچم های برش لیزری می باشد.